Polacy w Bristolu i South West

Medical dictionary acheter cialis sans ordonnance watches current acheter viagra restrictions.

Praca

Samozatrudnienie - podstawy

HMRCNa forum czesto pojawia sie temat samozatrudnienia. Oto podstawy, ktore kazdy powinien wiedziec:
Na osobie samozatrudnionej spoczywa obowiązek dokonania rejstracji nie później niz 3 miesiące od daty rozpoczęcia działalności.W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku zostanie nałożona kara w wysokości 100 funtów.
Rejestracja jest czynnoscią niezwykle prostą i polega na wypełnieniu dwóch stron formularza. W formularzu tym należy podać swoje dane osobowe, numer NIN, datę rozpoczęcia działanosci,okreslić charakter/rodzaj prowadzonej działalnosci.

Z samozatrudnieniem zwiazana jest konieczność płacenia dodatkowej składki na narodowe ubezbieczenie zdrowotne Class 2 NICs. Za rok 2009-010 jest to L2.40 za tydzień, płatne bezpośrednio z konta (Direct Debit), lub kwartalnie za pomocą przysłanego przekazu. Dodatkowa, zółta strona formularza przeznaczona jest do wypełnienia instrukcji Direct Debit z konta osoby samozatrudnionej.

Rejestracji można dokonać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer 08459 15 45 15 (biuro czynne od 8 am do 8pm)

2. Konto firmowe

Nie ma obowiązku zakładania konta firmowego w przypadku samozatrudnienia. Wówczas to można korzystać z konta prywatnego, ale należy prowadzić szczególową kontrolę wplywów i wydatków związanych z prowadzoną działanoscią. W przypadku dużej liczby faktur, znaczniej wygodniej jest otworzyć konto firmowe. Niestety w większości konta firmowe są płatne.

3. Zalety i wady

Glówna zaletą jest prostota prowadzenia wszelkiej rachunkowości zwiazanej z samozatrudnieniem. Podstawową wada jest odpowiedzialność majątkowa osoby samozatrudnionej za wszelkie poczynania firmy.

4. Odprowadzanie podatku

Osoba samozatrudniona ma obowiazek wypełnienia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy (Self Assessment tax return). Wyszczególnia się w nim przychody, koszty, ulgi i odliczenia. Następnie zeznanie przesyła się do urzędu podatkowego w celu jego sprawdzenia (jesli przesłane zostalo przed 30 wrzesnia)

5. VAT

Jezeli obrót nie przekracza 60000 funtow w roku podatkowym, nie ma obowiązku rejestracji jako platnika VAT.

6. National Insurance

Osoba samozatrudniona zazwyczaj odprowadza dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego, Class 2 NIC, który jest stały i tygodniowo wynosi L2.20 oraz Class 4 uzależniony od uzyskanego dochodu podlegająego opodatkowaniu.

7. Dokumenty

Dokumenty takie jak faktury, rachunki,wyciągi bankowe i wszelka ewidencja prowadzonej działalności musza być przechowywane przez 5 lat.

8. Tax credit

Osoby samozatrudnione sa upoważnione do otrzymywania tax credit w zależności od uzyskiwanych dochodów.


Przewodnik Inland Revenue:
http://www.hmrc.gov.uk/leaflets/se1.pdf

Register as self-employed online: http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/iwtregister-as-self-employed.htm

oprac: admin